Join

To apply to become a member of Leathermen Scotland, or to renew your existing membership, please fill out the

application form

(one application form per person)and then make payment as detailed below.

 

Note: If you are not ready to make payment then please do not submit an application form until you are ready.

 

The membership fee is currently £12 per person for a period of 12 months.

 

There is the option of donating an extra £3 to support the work of the club and to provide free membership to those who are engaged with the club but financially unable to pay the membership fee.

The offering of free membership is at the discretion of the Steering Committee.

 

There is a small fee added to each purchase to cover the fees charged by PayPal. Currently this is set at £1.

One year membership to Leathermen Scotland at £12 with an additional £3 donation, plus £1 PayPal fee, total £16.

MembershipDonation

£15.00
£1.00 (shipping)
Total: £16.00

 

One year membership to Leathermen Scotland at £12, plus £1 PayPal fee, total £13.

Membership

£12.00
£1.00 (shipping)
Total: £13.00

 

Donation to Leathermen Scotland, plus £1 towards the PayPal fee (which will vary depending on the amount donated).

Donation

£10.00
£1.00 (shipping)
Total: £11.00

 

Alternatively, you can make a transfer direct to our bank account, without incurring additional fees:

Account name (note, this is a business account): Leathermen Scotland
Account number: 19198606
Sort code: 83-52-00
BIC: RBOSGB2L
IBAN: GB51RBOS83520019198606

If you are paying in this way it is important that you give your name as a reference in your bank transfer.

Once your completed membership application form and your payment have been received, your membership card will be emailed to you.

If you need to contact us, please use the contact form here.

Airson a bhith nad bhall den bhuidheann Daoine Leathar na h-Alba, no do bhallrachd ùrachadh, lìon tu am foirm-iarrtais a leanas

Foirm-iarrtais

(Cuir foirm-iarrtais airson gach duine)Pàigh airson an iarrtais agad mar a leanas.

 

Nota: Mura h-eil thu deiseil airson na cìse a phàigheadh, na cuir a-steach am foirm agad – fan gus a bhith thu deiseil.

 

’S e £12 gach neach a th’ anns a’ chìs-ballrachd fad greis de 12 mìosan.

 

’S urrainn dhut £3 a bharrachd a chur thugainn mar thiodhlac airson obair a’ bhuidhinn a leasachadh. Mar eisimpleir– cìsean-ballrachd a phàigheadh airson cuid de na buill againne gun airgead gu leòr airson nan cìsean a phàigheadh.

’S ann fon ùghdarras na comataidh-stiùiridh a-mhàin a th’ anns roghainn nam ballrachdan-saora a chur gu neach sam bith.

 

’S ann againne cìs bheag a bharrachd a phàigheadh airson PayPal a chleachdadh – cìs-làithreil £1.

Ballrachd de dh’aon bhliadhna airson Daoine Leathar na h-Alba, le £3 a bharrachd mar thiodhlac is £1 airson cìs-cleachdaidh PayPal. Cosgais gu lèir £16.

MembershipDonationGaelic

£15.00
£1.00 (shipping)
Total: £16.00

 

Ballrachd de dh’aon bhliadhna airson Daoine Leathar na h-Alba is £1 airson cìs-cleachdaidh Paypal a phàigheadh. Cosgais gu lèir £13.

MembershipGaelic

£12.00
£1.00 (shipping)
Total: £13.00

 

Tiodhlac gu Daoine Leathar na h-Alba is £1 airson pàirt den chìs-cleachdaidh PayPal (bidh sin ag atharrachadh le luach an tiodhlac.

DonationGaelic

£10.00
£1.00 (shipping)
Total: £11.00

 

No, ’s urrainn dhut tar-aiseag de dh’airgead a chur dìreach chun chunntais-banca againne gun cìsean a bharrachd a phàigheadh:

Ainm-cunntais (nòta, ‘s e cunntas gnìomhachais a tha seo): Leathermen Scotland

Àireamh-cunntais: 19198606
Còd-sheòrsachaidh: 83-52-00
BIC: RBOSGB2L
IBAN: GB51RBOS83520019198606

Ma phàigheas tu leis an dòigh seo, bidh feum agad d’ ainm a chur san bhogsa “reference” air an tar-aiseag agadsa.

Nuair a ruigeas an foirm agad is an airgead agad thugainn cuiridh sinn do cairt-ballrachd thugad mar phost-d.

Ma bhios feum agad a sgrìobhadh thugainn chleachd am foirm-dàil an-sinn here.

%d bloggers like this: